Saltar al contingut

JURÍDIC-MERCANTIL

 • Dret societari:
  • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils
  • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general
  • Ampliacions i reduccions de capital
  • Nomenament i cessament d’administradors
  • Atorgament i revocació de poders
  • Adaptacions i modificacions d’estatuts socials
  • Redacció d’actes de la junta de socis i del consell d’administració
  • Operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, bescanvi de valors, aportacions de branca d’activitat, etc.) amb aplicació de règims fiscals especials i bonificacions
  • Mediació i negociació de conflictes mercantils
  • Assistència a juntes de socis i consells d’administració
  • Secretaria de consells d’administració
  • Arbitratges
  • Operacions de reestructuració empresarial
 • Contractació civil i mercantil:
  • Immobles: Compravendes, permutes, hipoteques, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal, etc.
  • Contractes d’arrendament de locals de negoci i habitatges
  • Contractes de préstec i de compte en participació
  • Contractes d’agència i distribució
  • Contractes d’execució d’obra
  • Contractes de prestacions de serveis
  • Protocols d’Acords
 • Assessorament integral en compravendes d’empreses des de la fase de revisió legal (Due Diligence) fins a l’execució de l’operació.
 • Estudi, planificació i assessorament estratègic dels relleus generacionals.
 • Formalització de protocols familiars i el seu seguiment, amb suport en la gestió.
 • Optimització tributària de la fiscalitat en els patrimonis familiars.
 • Herències.
 • Testaments.
 • Drets legitimaris.
 • Donacions.
 • Pactes successoris.
 • Acords prematrimonials.
 • Convenis de separació o divorci.
 • Estudi econòmic i tributari de la separació de patrimoni i les adjudicacions.
envelopephonemagnifiercross