Saltar al contingut

CONSULTORIA ECONÒMICA FINANCERA

  • Anàlisi d’estat financers de l’empresa a l’efecte de poder optimitzar la gestió i control intern.
  • Informes i dictàmens econòmic-financers.
  • Pla de tresoreria i viabilitat.
  • Anàlisi de potencials inversions i la seva viabilitat financera.
  • Valoracions d’empreses.
  • Gestió i assessorament en la implantació i seguiment de comptabilitat de costos.
envelopephonemagnifiercross