COMPTABILITAT

  • Formalització de comptes anuals.
  • Control i gestió pressupostària.
  • Formalització de comptabilitats.
  • Gestió i assessorament en la implantació i el seguiment de la comptabilitat de costos.

Start typing and press Enter to search