CONSULTORIA ECONOMICOFINANCERA

  • Anàlisi dels estats financers de l’empresa a l’efecte d’optimitzar la gestió i el control
  • Informes i dictàmens economicofinancers.
  • Pla de tresoreria i viabilitat.
  • Anàlisi d’inversions potencials i de la seva viabilitat financera.
  • Valoracions d’empreses.
  • Processos de compravenda d’empreses. Due diligence.
  • Dictàmens pericials.
  • Planificació economicofinancera.
  • Disseny de procediments interns i de circuits administratius.
  • Consultoria estratègica en l’àrea financera.

Start typing and press Enter to search