Saltar al contingut

Articles àmbit

10 de maig de 2023
Casanovas Assessors

Què és el Compliance?

El Compliance és un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per identificar i classificar els riscos operatius i legals a què s'enfronten i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d'aquests. El Compliance en molts casos, i a tenir l'evolució del marc legal a escala mundial i la […]
LLEGIR
8 de novembre de 2021
Casanovas Assessors

Aprovada la pròrroga dels erto i ajuts autònoms fins al 28 de febrer de 2022

Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial Decret Llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga dels beneficis dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al […]
LLEGIR
10 de juny de 2020
Casanovas Assessors

COVID-19. ERTES. Nuevas aclaraciones de la Tesorería General de la Seguridad Social declaraciones responsables y fuerza mayor parcial

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ha emitido el 5 de junio de 2020 el Boletín RED 14/2020, que complementa los boletines anteriores números 11, 12 y 13/2020, interpretando determinados aspectos relacionados con el Real Decreto-Ley 18/2020 que determinan el contenido de las declaraciones responsables que deber ser comunicadas a la TGSS respecto […]
LLEGIR
14 d'abril de 2020
Casanovas Assessors

Informe RDL 8/2020 mesures urgents per fer front al COVID-19

LLEGIR
14 d'abril de 2020
Casanovas Assessors

Pròrroga de l'estat d'alarma. Mesures complementàries en l'àmbit laboral i permís retribuït recuperable pels treballadors que no prestin serveis essencials

LLEGIR
envelopephonemagnifiercross