Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
11 de març de 2022

Pla de Control Tributari 2022

Per
Casanovas Assessors

El passat 18 de febrer es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució ECO/327/2022, per la qual es donen publicats els criteris generals del Pla de Control Tributari de l’Agència Tributària de Catalunya per a l’any 2022.

Enguany es reforçaran les actuacions iniciades l’any 2021, les quals es poden estructurar en tres grans blocs.

 • Actuacions de prevenció del frau tributari i assistència als obligats i oblidades tributaris.
  • S’incrementaran els tràmits que es poden fer mitjançant tramitació atesa.
  • S’implementarà la confecció d’autoliquidacions de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  • Es potenciarà l’ús dels formularis electrònics per presentar autoliquidacions que permetran fer les presentacions per canals electrònics.
  • Es continuarà treballant en la gestió de les dades de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni.
  • S’adequarà la funcionalitat existent per habilitar la tramitació telemàtica conjunta de l’ajornament o fraccionament dels deutes en període  executiu d’una mateixa persona.
 • Actuacions de comprovació el frau tributari.
  • Es preveu continuar la comprovació del valor declarat pels contribuents, amb especial atenció al sector immobiliari, per als immobles que no tenen assignat un valor de referència.
  • Es reforçarà el control de les reduccions per parentiu i assegurances i dels beneficis fiscals de què gaudeixen les empreses i societats familiars.
  • Es continuarà incidint en la comprovació i investigació dels canvis de domicili de les deslocalitzacions, i en la comprovació de les estructures societàries.
  • S’aprofundirà en la investigació d’inconsistències en el patrimoni provocades per l’existència de béns no declarats o incorrectament declarats situats a l’estranger.
  • Es contrastaran les dades declarades pels contribuents amb la informació que contenen les declaracions informatives resum enviades pels notaris amb destinació a Catalunya.
 • Col·laboració amb les administracions públiques i intermediaris fiscals.
  • S’aprofundirà en la col·laboració en matèria tributària amb les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments en el marc de Tributs de Catalunya.
  • S’incidirà en la potenciació dels acords per incrementar l’ús dels mitjans electrònics i telemàtics.
  • Es posaran en funcionament nous canals de comunicació amb el Cadastre per gestionar àgilment les impugnacions del valor de referència i poder disposar de les dades d’aquest valor.
Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross