Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
3 d'agost de 2021

Entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

Per
Casanovas Assessors

L’11 de juliol va entrar en vigor la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, per la qual s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal que incideixen directament en el funcionament del mercat interior, de modificació de diverses normes tributàries i en matèria de regulació del joc.

Aquesta llei persegueix una doble finalitat:

  1. Per una part, transposa la normativa europea en matèria de mesures contra les pràctiques d’elusió fiscal;
  2. Per altra part, porta a terme una reforma substancial que afecta a diverses normes tributàries, amb la finalitat d’incrementar la prevenció i lluita contra el frau fiscal.

Les mesures i modificacions més significatives que incorpora aquesta llei són les següents:

  • Prohibeix l’aprovació d’amnisties fiscals;
  • Modifica la valoració dels béns i drets a efectes fiscals en l’Impost sobre Successions i Donacions, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats i l’Impost sobre Patrimoni. En concret, s’estableix per la valoració dels béns immobles, el “valor de referència”, el qual serà determinat anualment per la Direcció General del Cadastre;
  • Es redueixen els límits dels pagaments en efectiu i;
  • S’estableix un règim transitori de diferiment de la tributació en el cas de dissolució i liquidació de SICAV’s.
Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross