Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
8 de juliol de 2021

Els ajuts al cessament d'activitat dels autònoms tributaran com a rendiments del treball en l'IRPF

Per
Casanovas Assessors

La Direcció General de Tributs (DGT) aclareix que els ajuts al cessament d'activitat dels autònoms tributaran com a rendiments del treball en l'IRPF. Consulta vinculant (V0811-21), del 6 d'abril de 2021 de la DGT.

Els ajuts s’han de considerar com una prestació extraordinària de la Seguretat Social per cessament d'activitat per als treballadors autònoms que forma part de l'acció protectora del sistema de la Seguretat Social. En conseqüència, la qualificació d'aquesta prestació extraordinària seria la de rendiment del treball, de conformitat amb l’article 17.1.b) de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) que inclou entre els rendiments íntegres del treball les prestacions per desocupació, entès d’una forma àmplia i no sols comprensiu de la situació de cessament d’activitat corresponent als treballadors per compte d’altra.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross