Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
6 de juliol de 2022

El Suprem tomba definitivament el Model 720: no tributa a l'IRPF

Per
Casanovas Assessors

El Tribunal Suprem (TS) ha fet un pas més contra la declaració de béns a l'estranger -el qüestionat Model 720- i ha tombat definitivament els seus efectes a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) després que la Justícia europea anul·lés el sistema de sancions que establia. El Suprem, ara, rebutja que l'Agència Tributària pugui imputar l'IRPF com a guany patrimonial no justificat els béns a l'estranger continguts a la declaració.

En una recent sentència, que encara no ha estat publicada a la qual ha tingut accés EXPANSIÓ, el Suprem estableix que "una liquidació per IRPF no es pot practicar sense sotmetiment a termini de prescripció", com passa al Model 720. El Tribunal declina així incloure a la liquidació del "els guanys patrimonials no justificats que es regularitzen com a rendiments constituïts en béns i actius a l'estranger que han estat posats de manifest en ocasió del compliment extemporani de l'obligació d'informació del Model 720".

La decisió acaba així amb la possibilitat que Hisenda pogués exigir impostos a l'IRPF pels béns aflorats a través del Model 720. És un pas més contra aquesta declaració, el règim sancionador de la qual ja va eliminar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el mes de gener passat.

El Suprem invoca aquesta decisió europea i recorda que el Model 720 "preveia que l'incompliment formal comportava un guany no patrimonial específic per a actius a l'exterior". Tot i això, la sentència considera que "això té com a conseqüència la imposició de les rendes no declarades corresponents al valor d'aquests actius com a guanys patrimonials no justificats sense possibilitat, a la pràctica, d'emparar-se en la prescripció".

El Tribunal destaca, com que no hi ha prescripció, "això comportava que es podia gravar les rendes pels específics actius durant un temps indefinit, sense tenir en compte l'exercici en què es meritava l'impost, davant la impossibilitat de provar-ho per part de l'obligat tributari" Segons el parer del Suprem, això resulta "desproporcionat". La decisió conclou que "la normativa adoptada pel legislador espanyol produeix no només un efecte d'imprescriptibilitat, sinó que també permet a l'Administració tributària qüestionar una prescripció ja consumada en favor del contribuent".

"Aquesta sentència té, com a principal efecte, donar definitivament pau jurídica sobre el Model 720", apunta l'advocat fiscalista Esaú Alarcón, soci de Gibernau, especialista en aquest assumpte i el lletrat que va aconseguir publicar el dictamen de la Comissió Europea contra aquesta declaració. "Ara, la resta d'òrgans jurisdiccionals espanyols puguin dictar les seves resolucions pendents, moltes d'elles suspeses en espera que el Suprem resolgués aquest assumpte", afegeix.

"El Suprem ha acabat assumint, com no podia ser altrament, que no es poden ressuscitar obligacions tributàries mortes", apunta l'advocat Alejandro del Campo, soci de DMS Legal Intelligence i el lletrat que va aixecar l'assumpte davant la Comissió Europea.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross