Saltar al contingut
ACTUALITAT / ARTICLE
19 d'agost de 2021

Catalunya seguirà amb la Llei de Contenció de rendes fins que el Tribunal Constitucional dicti sentència

Per
Casanovas Assessors

El govern espanyol ha acordat impugnar, davant del Tribunal Constitucional, la normativa catalana de contenció de rendes donat que és una matèria reservada a l’estat.

Habitualment, les impugnacions a normes autonòmiques davant el Tribunal Constitucional comporten una immediata suspensió de la norma impugnada però a causa de les pressions de la Comunitat Autònoma de Catalunya, s’ha acordat valorar la impugnació sense la suspensió. En conseqüència, a Catalunya seguirà aplicant la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge, que afecta 60 municipis. En el cas de Girona afecta els municipis de Blanes, Figueres, Girona, Olot, Palafrugell, Salt i Sant Feliu.

Desitja contactar-nos?
envelopephonemagnifiercross