ÀREA TRIBUTARIA

Àrea Tributaria

L’assessorament fiscal és el servei clau i de referència del nostre despatx, realitzat de forma personalitzada en funció de les necessitats dels nostres clients.

Detall esquemàtic dels serveis:

 • Assessorament recurrent:
  • Planificació fiscal.
  • Assessorament i formalització de les declaracions fiscals relatives a tots els tributs.
  • Consultes.
  • Informes i Dictàmens.
  • Circulars informatives periòdiques de novetats fiscals.
 • Assessorament no recurrent:
  • Assessorament fiscal en operacions concretes amb transcendència fiscal rellevant.
  • Planificació fiscal.
  • Informes i Dictàmens.
  • Informes Pericials.
  • Auditoria fiscal.
 • Procediments Tributaris:
  • Procediments de gestió tributària:
   • Requeriments, comprovacions, verificacions d’informació, devolucions, etc.
  • Inspeccions tributàries.
  • Procediments de recaptació:
   • Expedients de constrenyiment, derivacions de responsabilitat, embargaments, aplaçaments.
  • Recursos de reposició i Reclamacions Econòmic - Administratives i recursos en via contenciosa.
  • Expedients de delicte fiscal i/o delicte comptable.

Contactar

Àrea clients