ÀREA LABORAL

Àrea laboral

A través del nostre despatx associat “Laborex Assessors Laborals, S.L.”, dedicat exclusivament a serveis professionals de l’àmbit laboral, els oferim un assessorament específic i especialitzat.

Detall esquemàtic de serveis:

  • Assessorament recurrent en matèria laboral.
  • Formalització de nòmines, altes, baixes, etc.
  • Formalització de declaracions d’Assegurances Socials (TC1, TC2, etc.), aplicabilitat i seguiment d’exempcions, bonificacions.
  • Declaracions de retencions d’ I.R.P.F, resums anuals, certificats.
  • Formalització de contractes laborals i les seves pròrrogues.
  • Informes i dictàmens en matèria laboral.
  • Auditoria laboral.
  • Representació davant l’Administració (OTG, CMAC, etc.)
  • Expedients de regulació d’ocupació.

Dades de contacte:

LABOREX ASSESSORS LABORALS, S.L.
C/ Bonastruc de Porta, 31-2n-2a
17001 - GIRONA
Telèfon: 972.41.30.30
Fax: 972.41.30.31
e-mail: laborex@laborex.es
Persona de contacte: Sr. Francesc Esteras

Contactar

Àrea clients