ÀREA COMPTABLE

Àrea Comptable

La nostra gestió i serveis comptables van totalment coordinats amb l’assessorament tributària i jurídic mercantil.

Detall esquemàtic dels serveis:

  • Estudi, formalització i dipòsit de Comptes Anuals (Estats Financers, Memòria).
  • Consultes comptables.
  • Informes i dictàmens en matèria comptable.
  • Formalització de comptabilitats.
  • Adaptacions a la normativa comptable (Pla General i Plans Sectorials).

Contactar

Àrea clients