ÀREA AUDITORIA

Àrea auditoria

A través del nostre despatx associat “Auditoria i Control Auditors, S.L.”, dedicat bàsicament a l’auditoria i consultoria financera, els podem oferir uns serveis especialitzats en l’àmbit referit.

Detall esquemàtic dels serveis:

  • Auditoria externa.
  • Formalització de Comptes Anuals.
  • Planificació econòmic - financera.
  • Comptabilitat de costos.
  • Control i gestió pressupostària.
  • Disseny de procediments interns i circuits administratius.
  • Consultoria estratègica en l’àrea financera.
  • Formalització de comptabilitats.

Dades de contacte:

AUDITORIA I CONTROL AUDITORS, S.L.P.
C/ Bonastruc de Porta, 20 - 3º 1ª
17001 - GIRONA
Telèfon: 972.20.95.70
Fax: 972.22.08.04
e-mail: aic@grn.cat
Persona de contacte: Sr. Carles Sureda

Contactar

Àrea clients